Motkraft - Långholmsgatan 27, 5 tr - 117 33 Stockholm - Barbro Krantz 070-7741075 - Kicki Andersson Herlitz 070-7746075
Arbetslivet kan skapa problem i form av stress och överbelastning, och ibland även ge alkohol- och drogproblem. Då är det viktigt att agera snabbt. Att inte göra det kostar både tid, pengar och mänskligt lidande. Svårigheten är dock att veta hur man ska göra och vem som ska göra vad.

Det är här vi på Motkraft kommer in. Vi tillämpar en utredningsmetod med motiverande inslag, där individen får möjlighet att se över hela sin situation och hitta möjliga lösningar. Det kan innebära behandling, råd, stöd eller kompetensutveckling. Vi är ett komplement till och samarbetar med företagshälsovården.

Motkraft ab startades 1 april 2000 och inriktar sig på att hjälpa företag, organisationer och privatpersoner. Sedan 2008 arbetar vi också som psykologkonsulter inom primärvården (husläkarmottagningar runtom i Stockholm). Vi arbetar även i SOS Internationals psykolognätverk. Vår inriktning är psykologisk behandling utifrån KBT och psykodynamisk teori.

Barbro Krantz, leg. psykolog leg. psykoterapeut och Kicki Andersson Herlitz, leg. psykolog