Jag tror på mötet mellan människor
och jag tror på att vi kan förändras

Jag tror på människans inneboende kraft
och mod till att utvecklas

Jag tror på att det aldrig är för sent att
hitta nya vägar i livet eller inom oss själva

Välkommen till

Kicki Andersson Herlitz

MOTKRAFT AB