Om MOTKRAFT

motkraft styrka

Motkraft AB startades den första april 2000 av Kicki Andersson Herlitz och Barbro Krantz. Båda legitimerade psykologer och Barbro även leg psykoterapeut. I januari 2019 gick Barbro i pension och företaget drivs nu vidare av Kicki.

Vår bakgrund var från beroendevården, Magnus Huss kliniken respektive Maria beroendemottagning, och vi arbetade sedan tillsammans på ALNA innan vi startade Motkraft AB.

Inriktningen var, av förståeliga skäl, initialt fokuserad på utredningen och behandling av olika beroendeproblem samt stöd till chefer och anhöriga inom detta område. Uppdragen kom från Företagshälsovården samt direkt från företag och organisationer.

Under årens lopp så utvidgades vårt område till att även jobba med annan psykologisk problematik såsom; ångest, depression, fobier, utmattning, stress, sömnproblem, kriser, relationsproblem, trauma, stöd vid cancersjukdom etc.

Våra uppdragsgivare blev förutom Företagshälsovården och företag även vårdcentraler, SOS International samt privatpersoner.

I dagsläget är MOTKRAFTS primära uppdragsgivare företag, vårdcentral, SOS International och privatpersoner.

Du hittar även Motkraft här