Om Kicki

Jag är sedan 1989 leg psykolog och började arbeta som psykolog på Magnus Huss kliniken på KS med neuropsykologisk utredning, behandling och forskning inom beroendeområdet.

Började sedan på ALNA 1996 med uppdraget att bygga upp deras utredningsenhet som skulle hjälpa och stötta företag med deras anställda som hade alkohol-tablett-och/eller narkotikaproblem.

År 2000 startade jag då Motkraft AB tillsammans med Barbro Krantz och breddade då successivt min inriktning till att också innefatta all annan psykologisk problematik såsom ångest, depression, fobier, utmattning, stress, sömnproblem, kriser, relationsproblem, trauma, stöd vid cancersjukdom etc.

Min grundinriktning är psykodynamisk men med åren har jag vidareutbildat mig i Psykodynamisk Affektiv Korttidsterapi, Mindfulness, EMDR, KBT för psykodynamiker samt IPNB (Interpersonell Neurobiologi) vilket gjort att jag numera använder mig av olika strategier, tekniker och metoder i mötet med mina patienter.

Jag är övertygad om att ingen metod eller teknik är bättre än någon annan, utan att det mer handlar om att anpassa dessa efter personen och situationer, eller för att citera Sören Kirkegaard;

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste man i och för sig förstå mer än vad hon gör Men först och främst förstå det hon förstår

Jag har nu jobbat som psykolog i drygt 30 år och tycker fortfarande att det är världens roligaste jobb! Så berikande och fantastiskt att få dela alla olika människors livsöden, berättelser och förändringsprocesser!

TACK alla ni som delat med er och gett mig förtroende att få guida er och också fått lära av er!

VÄLKOMNA alla nya fantastiska människor som är nyfikna på att lära känna er själva lite bättre och få stöd och hjälp i svåra stunder i livet!

Kicki på motkraft
Kicki Andersson Herlitz