Motkraft

Välkommen till Motkraft. Detta är något av det vi kan hjälpa er med.

  • Psykoterapeutiska samtal
  • Krisstöd vid dödsfall, olycksfall, övergrepp med mera.
  • Neuropsykologisk screening
  • Motiverade utredning vid alkohol- drog- och tablettmissbruk/beroende
  • Motivationell behandling vid missbruk/beroende
  • Anhörigstöd
  • Handledning av chefer och arbetsgrupper i alkohol/drogärenden
  • Föreläsning inom alkohol/drogområdet och/eller stress och utmattning